Komunikace s midi...

MIDI je zkratka pro Musical Instruments Digital Interface. MIDI je zároveň norma nebo protokol, který umožňuje propojení hudebních přístrojů a jejich vzájemnou komunikaci. V tomto dokumentu je snaha Vám přiblížit MIDI normu co nejsrozumitelněji, bez, na první pohled složitých nul a jedniček, písmen a kodů, které sice běhají mezi nástroji po MIDI pětikolíkových kabelech, k vytvoření hudby na počítači je však nemusíte znát dopodrobna. Celý výklad bude popisován z pohledu uživatele, který má před sebou multimediální počítač ( rozumí se počítač se zvukovou kartou – popř. tónovým generátorem a midi keybordem).

Každá hudební melodie se skládá z tónů, které se zapisují pomocí not.Proto první MIDI informací bude NOTA zapnuta / NOTA vypnuta.
Představme si klávesistu, který zahrál jediný tón, notu A3 určitou silou a délkou.Váš počítač zaznamená tuto úlohu takto:
Časovou pozici, ve kterém taktu/době/šestnactině/pulsu / byla nota zahrána. Samotná informace o výšce ladění noty, tedy A3.
Síla úderu je zapisována jako parametr VELOCITY od 1 do 127, vyšší číslo = silnější úder.
Délka noty opět čtyřmi číslicemi: takt/doba/šestnáctina/puls /. Tyto číslice představují vlastně čas, který uběhl od spuštění klávesy po její uvolnění.
Posledním parametrem je číslo MIDI kanálu , na kterém Váš nástroj nebo zvuková karta komunikuje s počítačem.Kanálů je 16 ,v našem příkladě třeba na pátém:

Zápis v sequenceru bude následující:  POSITION STATUS CHA NUM VAL LENGH
1111 NOTE 5 A3 64 0333

Dalším výrazovým prostředkem hudby je ohýbání ladění .Tento parametr označuje MIDI norma jako PITCH BAND. V klidovém stavu je parametr roven 64. Krajní meze představují číselně od -8192 do +8192.

Zápis v sequenceru bude následující:  POSITION STATUS CHA NUM VAL LENGH
1111 PITCHBd 5 0 64 0
1121 PITCHBd 5 0 0 -8192
1131 PITCHBd 5 0 128 +8192
1141 PITCHBd 5 0 0 0

Toto byla ukázka, při které jsme snížili ladění max. dolů, potom max. nahoru a zpátky do výchozí polohy.

Velkou skupinou parametrů pro ovládání zvuku v realném čase jsou kontroléry. (CONTROL) Těchto kontrolérů definuje norma celkem 127, ne všechny se však používají běžně, protože jejich účel je specializovaný, nebo se chovají odlišně, podle typu synthezátoru.
Ukážeme si ty, které se používají nejčastěji a jsou všude standartní.
Prvním 32 kontrolérům se taky říká CC ( Continuous Controllers) , což jsou vlastně plynulé potenciometry pro regulaci parametrů od 0 do 127. Takovými parametry je např. hlasitost nebo panoráma ( stereopozice).

Zápis v sequenceru bude následující:  POSITION STATUS CHA NUM VAL LENGH
1111 CONTROL 5 7 0 VOLUME
1121 CONTROL 5 91 127 VOLUME
1131 CONTROL 5 93 64 PAN
1141 CONTROL 5 93 0 PAN

Toto byla ukázka zápisu kontroléru hlasitosti, nejprve s nulovou hlasitostí, potom s maximální.
Druhá část představuje kontrolér panorámy ve středové poloze, potom maximálně vlevo. 

Pro přiblížení dalšího kontroléru použijeme analogii pianisty, který při hře na piano sešlápnul pravý pedal pro dlouhé doznívání tónů. V MIDI se zapíše tento stav jako parametr SUSTAIN (nožní spínač).

Zápis v sequenceru bude následující:  POSITION STATUS CHA NUM VAL LENGH
1111 CONTROL 5 64 127 SUSTAIN
1121 CONTROL 5 64 0 SUSTAIN

Protože tento kontroler nepatří mezi kontinuální tedy plynulé, zná jenom dvě hodnoty a to zapnuto/vypnuto , v MIDI sequenceru hodnota 127 a 0. 

Poslední skupinou kontrolerů jsou ty, které umožňují přidávat ke zvuku reverby a chorusy , a to postupně od 0 do 127.(REVERB,CHORUS)

Zápis v sequenceru bude následující:  POSITION STATUS CHA NUM VAL LENGH
1111 CONTROL 5 91 0 REVERB
1121 CONTROL 5 91 82 REVERB
1131 CONTROL 5 93 0 CHORUS
1141 CONTROL 5 93 96 CHORUS

Toto byla ukázka zápisu kontroleru efektu reverb, nejprve vypnutý a potom s hodnotou 82.Dále ukázka zápisu kontroleru efektu chorus, nejprve vypnutý a potom s hodnotou 96.

Na závěr si ukážeme, jakým způsobem se přepínají jednotlivé zvuky ve Vašem synthezátoru nebo zvukové kartě. Parametr, který toto umožňuje se nazývá PROGRAM CHANGE (změna programu). V MIDI sequencerech se zapisuje zkráceně jako PROGRAM.

Zápis v sequenceru bude následující:  POSITION STATUS CHA NUM VAL LENGH
1111 PROGRAM 5 - 47
8111 PROGRAM 5 - 21
15311 PROGRAM 5 - 12

Takto jsme v sequenceru zapsali , že v prvním taktu se bude hrát zvukem č.47, v osmém taktu pak zvukem č.21 a v patnáctém taktu na třetí dobu se přepne zvuk č.12.

 

Pro Vás, kteří chcete poznat MIDI komunikaci hlouběji, doporučuji přečíst si odbornou literaturu, kterou by neměl být až takový problém sehnat. Přesto bych však upozornil na publikaci midi-mága Daniela Forró SVĚT MIDI, která vyšla pod hlavičkou největšího nakladatelství odborné literatury GRADA.