Počátky midi…

Počátek technologie MIDI byl v 70. letech, kdy bylo MIDI výsledkem snahy o odstranění hardwarových nekompatibilit mezi různými hudebními nástroji. Roku 1983 byla vydána speciální norma pro komunikaci mezi těmito nástroji tzv. MIDI 1.0 , což vedlo ke vzniku tzv. syntezátorů, tedy nástrojů umožňujících syntetizovat zvuky různých nástrojů. Dnes je nejdůležitější funkcí MIDI právě propojení syntezátorů a počítače, tedy digitální techniky. K tomuto slouží tzv. MIDI rozhraní, které zajišťuje manipulaci s MIDI daty a jejich uložení. Samotná MIDI data, která jsou binární tzn. v digitální podobě vznikají převodem původního elektrického signálu syntezátoru do binární podoby pomocí tzv. MIDI zpracovávacího čipu, který je umístěn ve vašich klávesách tzn. ve vašem syntezátoru. Takto upravená data putují přes výstupní port MIDI Out , digitální MIDI kabel a Gameport na zvukové kartě do vašeho PC a naopak opačným směrem putují výstupní digitální data PC do vstupního portu MIDI In a dále do zpracovávacího čipu, který je opačným směrem přeměňuje zpět na elektronická. Podobně je tomu i na zvukové kartě je-li výstupem právě toto zařízení.

  Základní MIDI sestava vypadá takto. Syntezátor se standardními pětivývodovými jednostrannými porty, prostřednictvím nichž je přes obousměrný MIDI kabel propojen přes tzv. gameport na zvukové kartě k PC, který pomocí svého MIDI rozhraní posílá tyto data do dalších externích zařízení tzn. nejrůznějších sekvencerů aj., popř. dále na mixážní pult a do reproduktorů.