kt1.jpg (22591 bytes)       Bachova Květinová terapie

Systém 38 Bachových květů je postaven na duševní bázi a pomáhá nám při zvládnutí a překlenutí různých neharmonických emocí nebo nálad mysli, jako jsou nedostatek důvěry, nejistota, žárlivost, strach, podrážděnost, zoufalství, vyčerpanos t, které především pocházejí z energetických blokád vedoucím k poruchám.

Smyslem použití Bachových esencí je obnovení přirozených obranných a léčebných funkcí těla, možnost sebepoznání, upevnění osobnosti, duševní očisty a síly. Esence mohou dobře posloužit i jako prevence proti tělesným nemocem i jako podpora klasické medicíny.

Bachovy esence jsou čisté a nemají žádné vedlejší účinky, vyplavují z nás duševní jedy - negativní pocity. Užívat je může kdokoliv: děti, těhotné ženy, celé rodiny, ale také rostliny i zvířata.

Esence působí na nás ve všech úrovních - mentálně, emocionálně i fyzicky, fungují společně s léky. Například stres může způsobit vysoký krevní tlak, vznik astmatu, zvyšuje se kyselost krve a způsobuje 50 - 60% fyzických onemocnění.

Tímto vám nabízím rozšíření svých služeb a tuto metodu-která zapadá do mého komplexu(Péče o fyzické a psychické zdraví člověka)-a dále i možnost jeho dalšího duchovního růstu.

I nadále pracuji na svém vývoji a budu se snažit o to,aby nové metody a techniky které napomáhají fyzickému a psychickému byly v mé nabídce.

 

Příprava esencí

Bachovy květové esence se připravují dvěma základními metodami - sluneční a vařící. Obě dvě jsou velice snadné na přípravu a při obou metodách se využívá všech čtyřech základních elementů - vody, vzduchu, ohně a země. Element země představují samotné květy rostlin, z nichž se esence připravují.

V případě sluneční metody se miska s vodou, jejíž hladina je zcela pokryta květy příslušné rostliny, nechá několik hodin stát na přímém slunci. Musí být ovšem nebe jako vymetené, bez jediného mráčku. Pokud během přípravy esence přejde přes oblohu mrak, je celá várka zkažená a musí se začít znovu

Květy se sbírají v plném rozkvětu a sbírají se pouze pravidelné, nijak nepoškozené květy, aby byl jejich potenciál co největší. Květy se odstřihávají, aby se jich nedotkla lidská ruka, a nechávají se spadnout na hladinu vody v misce (v případě sluneční metody) nebo v hrnci, pokud se budou vařit.

V případě vařící metody se hrnec s vodou, jejíž hladina je zcela pokrytá květy dané rostliny, postaví na plotnu a vaří se asi 30 minut.

Potom se v obou případech do odměrného válce přecedí voda, která se zatím impregnovala životní energií dané rostliny a smíchá se se stejným dílem brandy. Takto vzniklá tekutina se nazývá Matečná tinktura.

Z Matečné tinktury se potom připravují zásobní koncentráty, které si zákazníci mohou zakoupit buď samostatně nebo si mohou koupit celou sadu 38 Bachových květových esencí, která obsahuje také dvě Krizové esence (Rescue Remedy).

Nemusíte se obávat, že by se díky přípravě esencí zahubily určité druhy rostlin. Na přípravu esencí postačuje opravdu malé množství květů.

 

 

Seznam esencí

Strach

Kejklířka skvrnitá (Mimulus)
Specifické strachy, kt;eré může člověk pojmenovat, např. z nemoci, nehody, cestování, tmy, zvířat, atd. Ostýchavost, bázlivost; strach před světem.

Červený kaštan (Red Chestnut)
Přehnaná starostlivost a strach o druhé.

Slíva třešňová (Cherry Plum)
Člověk se bojí, že se zblázní, že se neovládne nebo ztratí rozum. Zápasí se sebeovládáním.

Topol-osika (Aspen)
Nevysvětlitelná, neurčitá ustrašenost, předtucha, tajná obava z nějakého hrozného neštěstí.

Devaterník penízkovitý (Rock Rose)
Panická hrůza, krajně akutní stavy strachu.

 

NEJISTOTA

Habr (Hornbeam)
Únava; mentální vyčerpání jako přechodný nebo déletrvající stav. Člověku chybí nadšení a odkládá to, co chtěl zvládnout.

Hlodaš (Gorse)
Beznaděj, zoufalství, pocit, že nic už nemá žádný smysl.

Hořec podzimní (Gentian)
Skeptický, pochybovačný, pesimistický, lehce ztrácející odvahu.

Chmerek roční (Scleranthus)
Nerozhodný, těkavý, vnitřně nevyrovnaný. Názory a nálada se mění z jednoho okamžiku na druhý.

Sveřep větevnatý (Wild Oat)
Člověk se dostal na životní křižovatku a neví, kterým směrem se vydat.

Rožec (Cerato)
Nedůvěřuje svému vlastnímu úsudku při rozhodování. Hledá radu a potvrzení u druhých lidí.

 

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY OKOLÍ

Cesmína ostrolistá (Holly)
Žárlivost, nedůvěra, nenávistné a závistivé pocity na všech úrovních. Výbuchy vzteku, zlost, prchlivost. Důležitá esence pro každého, kdo se zajímá o duchovní růst, neboť rozvíjí schopnost milovat bez podmínek.

Zeměžluč (Centaury)
Slabá vůle, podřízenost, přemrštěné reakce na přání druhých, jeho dobromyslnost je často využívána, neumí říct ne.

Řepík lékařský (Agrimony)
Člověk se pokouší ukrýt nepříjemné myšlenky a vnitřní neklid za fasádou veselí a bezstarostnosti. Nevyjadřuje své skutečné pocity.

Vlašský ořech (Walnut)
Esence pro období hlavních životních změn – pubertu, těhotenství, změnu zaměstnání, atd. Pomáhá držet se zvolené životní dráhy, chrání před názory a vlivem ostatních lidí. Při přecitlivělosti na určité myšlenky, atmosféru a vlivy.

 

PŘEHNANÁ STAROST O DRUHÉ

Vinná réva (Vine)
Pro lidi, kteří druhým rádi poroučejí. Od druhých očekávají a vyžadují poslušnost.

Sporýš lékařský (Vervain)
Chtějí přesvědčit ostatní o nějaké pravdě. Příliš nadšení až podráždění.

Buk lesní (Beech)
Kritičtí, netolerují nedostatky druhých lidí a nedokáží odpouštět. Mohou být arogantní. Jsou přesvědčeni, že vždy mají pravdu a všichni ostatní se mýlí.

Čekanka obecná (Chicory)
Ovládají a manipulují své milované. Očekávají z okolí plnou podporu a propadají sebelítosti, když není po jejich vůli. Mají silnou vůli a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám.

Voda z léčivých pramenů (Rock Water)
Kladou na sebe vysoké nároky, nejsou přizpůsobiví, mají přísné a strnulé názory. Například přísně dodržují dietu, fyzická cvičení, atd. Rádi bývají příkladem pro druhé, ale usilují hlavně o vlastní zdokonalování.

 

ZTRÁTA NADĚJE, ZOUFALSTVÍ

Modřín (Larch)
Očekávají neúspěch z nedostatku sebevědomí, komplexy méněcennosti. Nechtějí se ani o cokoli pokusit, protože jsou přesvědčeni, že to nezvládnou.

Dub (Oak)
Opora rodiny nebo pracovního kolektivu, mají smysl pro povinnost, svědomití, spolehliví. Přepracovávají se, ale únavu neberou na vědomí.

Plané jablko (Crab Apple)
Čistící esence na duševní i tělesné úrovni. Pro ty, kteří se stydí za svůj vzhled a mají k sobě odpor. Může se to projevovat jako potřeba přehnaného domácího pořádku, časté mytí rukou či puntičkářství. Používá se často při kožních problémech.

Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)
Následky po tělesných, duševních nebo duchovních šocích, přičemž nezáleží na tom, zda se staly před krátkou nebo dlouhou dobou, např. následky nehod, špatných zpráv, atd.

Žlutá vrba (Willow)
Vnitřní hněv, zatrpklost, sebelítost. Člověk si myslí, že je obětí osudu. Ptá se: “Proč se to muselo stát právě mně?”

Jilm (Elm)
Přechodný pocit, že člověk nezvládne svůj úkol. Přechodně ztrácí jinak dobrou sebedůvěru.

Skotská sosna (Pine)
Vyčítání si, pocit viny, sklíčenost.

Jedlý kaštan (Sweet Chestnut)
Nejhlubší zoufalství. Člověk si myslí, že dosáhl hranice toho, co může snést, je “na dně” a neví, jak pokračovat. Akutní stav, ale snaží se ho skrýt před okolím.

 

NEZÁJEM O SOUČASNÉ DĚNÍ KOLEM SEBE

Oliva (Olive)
Úplné vyčerpání, extrémní únava těla a ducha. Např. po dlouhé nemoci, intenzivním studiu, atd.

Koňský nebo bílý kaštan (White Chestnut)
Určité myšlenky krouží nezadržitelně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva a dialogy. Je obtížné se během dne soustředit, v noci spát.

Planá růže, šípková růže (Wild Rose)
Nezúčastněnost, apatie, rezignace. Ačkoli je jejich situace neuspokojivá, nedělají nic, aby ji změnili. Týká se to např. chronické nemoci, váznoucího manželství nebo neuspokojivého povolání.

Zimolez kozí list (Honeysuckle)
Touha po minulosti, nostalgie; nežije v přítomnosti.

Poupě jírovce nebo koňského kaštanu (Chestnut Bud)
Člověk dělá stále tytéž chyby, jelikož opravdu nezpracoval své zkušenosti a dostatečně se z nich nepoučil.

Bílá lesní réva, lidově Starcovy vousy (Clematis)
Denní snílek; myšlenkami neustále někde jinde; projevuje malou pozornost pro to, co se děje kolem něj. Potíže se soustředěním, špatná paměť, podrobnosti mu dělají problémy.

Divoká hořčice (Mustard)
Období hluboké melancholie, která přichází stejně náhle jako odchází; aniž by se dala poznat jejich příčina.

 

OSAMĚLOST

Skotský vřes (Heather)
Mluví pořád jen o sobě, nezabývají se ničím jiným než sebou, nechtějí být sami. Často hypochondři, nebo přehánějí své symptomy, dělají z komára velblouda.

Netýkavka žlázonosná (Impatiens)
Netrpěliví a nervózní. Jednají, myslí a mluví rychle, jsou schopní a výkonní, ale jsou podrážděni a frustrováni pomalými spolupracovníky či okolím.

Žebratka bahenní (Water Violet)
Člověk nemůže najít kontakt s okolím. Je vnitřně rezervovaný, má pocit izolované převahy, dává přednost samotě. Může vypadat pyšně, pohrdavě a povýšeně.

Krizová esence (First Aid Remedy)
Směs pěti květů, používá se na zvládnutí akutních krizí, naléhavých situací nebo když člověka čeká nepříjemná situace: návštěva zubaře, zkoušky, operace... Nenahrazuje lékařskou odbornou pomoc, ale může zabránit různým komplikacím ještě před příchodem lékaře.

kt2.jpg (54451 bytes)