nabidka

Léčivé obrázky

  Mojí nejnovější metodou léčení je práce se symbolickou kresbou. Tyto obrázky jsou malovány zvláštní technikou ve formě utajených symbolů. Obrázky mají v sobě zaznamenány informace, které jsou pak přetransformovány v podobě pozitivní energie působící na živý organismus. Moje práce spočívá v intenzívním zkoumání vlivu obrázků na živý organismus lidí všech věkových kategorií a též zvířat. Účinky těchto kreseb byly mnohokrát ověřeny jak v oblasti lidí, tak i zvířat. Úspěšně se podařilo zachránit životy několika koní, které byly poslány na jatka, u lidí jsem se setkala s velmi pozitivní reakcí jak na organismus, tak na psychiku. Z více než 350 lidí byli účinky v 95% pozitivní. Ve zbylých pěti procentech nebyla v žádném případě negativní reakce, ale spíše to bylo odmítnutím obrázku daným subjektem.To je vlastně pro mne reakce také pozitivní, jelikož kresba není přístupná k činnosti pokud organismus sám nechce.Tím nemůže docházet k působení na daný subjekt, pokud není ještě připraven ke změně a tudíž na novou zodpovědnost sám za sebe.

  Tyto obrázky se dají použít na jakýkoliv daný problém, jak v oblasti psychického, tak i v oblasti fyzického zdraví. Další z možností těchto kreseb je působení na vnitřní duchovní úroveň člověka, ale i zvířete v jeho přirozené formě a vývoji. Takže nedovolí člověku či zvířeti s určitou vibrační úrovní, aby přeskočil určité stádium svého duchovního vývoje, a aby došlo u subjektu k určité deformaci.Naopak přirozenou a harmonickou, jemně vibrační činností působí pokud organismus touží po sebezdokonalení. Jinak se dále nezapojuje. Tím dochází k jedinečnému vyrovnání vibrací na všech třech úrovních.

Ke každému obrázku jsem vypracovala zkrácený text možných účinků na zdraví člověka i zvířete. Působí na základních sedm čaker. Více se už se můžete dozvědět na mém tel.: 0608 13 14 23.
Obrázky si můžete vyzkoušet přímo na mém pracovišti. Dělám také na dané téma přednášky v čajovnách a klubech a pokud by bylo toto téma pro Vás lákavé, zavolejte a po domluvě mohu přijet i k Vám. Pro názornost je na této stránce několik ukázek ze symbolických kreseb. Těším se na vaše ohlasy.

                                                                                          M. Čejková