nabidka

Co je to REIKI?

  Znovuobjevení symbolů univerzální životní energie se zasloužil Dr. Usui v 19. století. Během jednadvacetidenní meditace v horách, po dlouhých letech usilovného bádání se Dr. Usuimu dostalo hlubokého duchovního zasvěcení. Mohl nyní těchto symbolů využit ke ztvárnění univerzální životní energie do podoby přístupné každému. Tato podoba byla uchována předáním Velmistrovi, který před svou smrtí zasvětil dalšího Velmistra. Následovali Dr. Hayashi, Hawayo, Takata a Phyllis Lei Furomoto, dnešní Velmistryně.
Technika REIKI umožňuje předávání univerzální životní energie dotykem rukou, nebo v druhém stupni také na vzdálenost v prostoru a čase. REIKI je jednoduchá, ale účinná metoda. Duševní síly jsou jejím působením uvolňovány, harmonizovány, vitalizovány a stabilizovány, podporují sebeuzdravení.
REIKI může přijmout a dále předávat každý. K jejímu přijetí není třeba žádných předběžných znalostí. V kontaktu s REIKI se nám otevírá cesta do vyšší, jasnější, milující a uzdravující sféry vědomí.
REIKI změní tvůj život a urychlí tvé tělesné a duševní uzdravení a tvůj duchovní růst. Pocítíš zřetelné spojení se svým hlubším bytím a dotkneš se lásky. Tím vejdeš do harmonie a míru se sebou a se svým světem. REIKI ti také pomůže změnit ty věci ve tvém životě, které si změnit přeješ. Uvědomíš si, že jsi pánem svého života a svého okolí. Všichni jsme na cestě “sebeovládání”, ať již vědomě či podvědomě, a učíme se využívat své energie moudře.

reiki2.jpg (6143 bytes)

 

REIKI ošetření

  Tato velmi jemná a příjemná forma předávání univerzální životní energie pomocí dotyku rukou je účinnou podporou na fyzické, citové, psychické i duchovní úrovni. Doporučuji čtyři po sobě jdoucí ošetření, aby mohl být uskutečněn očistný proces, který je provázen rozhovory.
  REIKI se přenáší dotykem rukou na lidi, zvířata, rostliny a vše co je. REIKI posiluje, harmonizuje, očišťuje na fyzické, citové, psychické a duchovní úrovni. REIKI působí nezávisle na církvích a vírách. REIKI dodává životní energii, pročišťuje naše energetické kanály, kterými tato absolutní síla proudí v našem těle. REIKI vede člověka k harmonii se sebou samým, aktivizuje sebeléčebný potenciál člověka, odbourává blokády a očišťuje.

 

Principy REIKI

reiki1.jpg (8125 bytes)   Právě dnes se nehněvej.
  Právě dnes neměj starosti.
  Cti své rodiče, učitele a starší.
  Na své živobytí si vydělávej čestně.
  Buď vděčný každé živé bytosti