Služby serveru MOSTecko
   Server MOSTecko Vám nabízí několik druhů služeb.  Ve všech případech jde o komerční služby při využívání  stránek, diskového prostoru a schránek elektronické pošty bez jakéhokoliv omezování ze strany provozovatelů serveru MOSTecko. Jediným omezením, které přichází v úvahu je pouze Vaše fantazie. Dále jsme připraveni vytvořit WWW stránky podle Vašich požadavků včetně WWW aplikací.

1. 4 prezentační stránky(včetně obrázků,loga atd.), 3x mailbox, baner na titulní straně MOSTecka, aktualizace stránek 1x týdně, zařazení do nejpoužívanějších prohledávačů

700,-Kč + 22% DPH/měsíc

2. každá další prezentační stránka(včetně obrázků atd.) a včetně pravidelné aktualizace

150,-Kč + 22% DPH/měsíc

3. odborný návrh image stránek, grafické zpracování stránek profesionálními pracovníky v daném oboru s využitím veškerých současných trendů

2000,-Kč + 22% DPH
(jednorázový poplatek)

4. baner na titulní straně MOSTECKA – tato služba je pro zájemce o tento způsob prezentace na serveru MOSTecko rozčleněna dle četnosti zobrazení do tří kategorií :

1.kategorie - 1.300,-Kč + 22% DPH/měsíc
2.kategorie - 1.700,-Kč + 22% DPH/měsíc
3.kategorie - 2.000,-Kč + 22% DPH/měsíc

5. internetové obchody – u této služby se cena stanovuje individuálně dle rozsahu a charakteru internetového obchodu
6. vytvoření jakékoliv aplikace dle požadavku a potřeb zákazníka(Perl, PHP, CGI, SQL server, AV stream) – cena se stanovuje individuálně
7. kromě uvedených služeb jsme schopni zabezpečit na serveru MOSTecko dle přání zákazníků také   další nadstandartní formy reklamy či prezentace

 

Podmínky, pravidla a zásady pro komerční uveřejňování stránek, grafiky a souborů na serveru MOSTecko
                pravidelné zálohování
                pravidelná týdenní aktualizace
Před zveřejněním Vašich stránek na serveru MOSTECKO si prosím důkladně přečtěte tyto podmínky. Pro používání serveru MOSTECKO musíte s těmito podmínkami souhlasit a řídit se jimi.
I Obsah stránek a uložené soubory a stránky musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho v žádném případě porušovat.
II Je zakázáno zasílat nevyžádané reklamní maily ostatním uživatelům Internetu nebo do diskuzních skupin (spam), které by odkazovaly na stránky tohoto serveru.
III Provozovatel serveru nedává záruku za nepřetržitý provoz této služby a její dostupnost. V případě, že doba nefunkčnosti služby přesáhne 20 % objednaného času, vrací poměrnou část ceny
IV Provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah uveřejňovaných uživatelských stránek. Tuto odpovědnost nese vždy uživatel těchto stránek.
V Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zrušení stránek a souborů, které by porušovaly právní řád České republiky, poškozovaly jiné osoby nebo byly v rozporu s tímto řádem.
VI Volný prostor na serveru bude uživateli k dispozici do tří pracovních dnů ode dne, podepsání smlouvy. 
VII Informace získané při registraci klienta jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně.
VIII Uživatel se zavazuje dodat aktualizované informace nejpozději 48 hodin před požadovanou aktualizací.