Logo V impuls

  ÚSPORY TEPLA V BYTECH, RODINNÝCH DOMCÍCH A OBCHODECH 

    V případě , že jste mezi těmi šťastlivci a máte ve svém bytě nainstalovány měřiče spotřeby tepelné energie, nebo máte ústřední topení s centrálním kotlem (na plyn nebo elektrickou energii) a referenční měření jedné místnosti, popřípadě přímotopné elektrické konvektory tak právě Vám nabízíme možnost úspory vstupní energie. Toto zařízení je možné použít i v družstevní výstavbě a ve státních bytech.
    Naše technologie Vám umožní topit v místnosti jen dle potřeby, v ostatních případech klesne teplota na Vámi stanovenou hodnotu. Vše se děje automaticky díky možnosti naprogramování jednotlivých cyklů v týdením režimu. Naprogramování cyklu po krátkém zaškolení zvládne i malé dítě.


    Více o našem systému

   Tento systém pro regulaci vytápění nalezl výborné uplatnění ve školách, bytech, rodinných domech, nemocnicích, administrativních budovách, provozech atd. Stovky provedených instalací svědčí o výborných vlastnostech systému - především s ohledem na stav otopných soustav v našich domácích podmínkách.
   Základním koncepčním rysem regulace je nesoučasné vytápění, tj. individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech podle programu. V době nevyužívání kterékoliv místnosti lze její teplotu snížit, čímž dochází k úspoře energie. Běžně se dosahuje cca 30% úspory, v některých případech i více (ZŠ v Prachaticích vykazuje úspory přes 50%!). Návratnost vynaložených prostředků je tedy zpravidla velmi rychlá, zhruba 3 - 4 roky. Výhodou instalace je také jednoduchý rozvod signálů/napájení jediným dvojvodičem (pat. 279326).
   Systém je určený k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle programu (volně sestavitelného uživatelem). Je použitelný jak pro teplovodní, tak přímotopné elektrické otopné soustavy. Základním rysem regulační soupravy je systém
adres (příslušejícím zpravidla jednotlivým místnostem, příp. zónám) a dvouvodičové sběrnice s malým napětím, po které komunikuje řídicí jednotka s adresovanými koncovými členy (obsahujícími prostorová teplotní čidla) a poskytuje jim rovněž napájení. Na jedné adrese může být připojeno i několik koncových členů.
   S pomocí soupravy můžete řešit i speciální problematiku právě Vašeho konkrétního případu. Změnou vnitřního programu řídicího mikropočítače lze přizpůsobit chování systému Vašim požadavkům. Těchto možností již bylo v praxi využito např. při regulaci vytápění objektu s kotlem na tuhá paliva (ošetření proti přetopení), při hlídání maxima odběru elektrické energie s postupným odpínáním topidel atd. Pro využití v hromadné bytové výstavbě můžeme dodat řídicí jednotky s kódovaným přístupem uživatele k programům. Jediná řídicí jednotka pak může sloužit několika bytům.
   Elektronické hlavice i koncové moduly byly doplněny o možnost "zpětné odpovědi", mohou tedy na požadavek řídicí jednotky vyslat zpět informaci o skutečné teplotě v místě čidla. Toho lze využít nejen k zobrazení skutečných teplot na displeji, ale také k užitečným modifikacím řídicího programu, poskytnutí dalších služeb (ovládání kot
le, alarmy, servisní operace) a realizaci regulačních systémů typu DDC.

Teplovodní otopná soustava

  Řešení otopné soustavy při aplikaci regulace nesoučasného vytápění je obdobné jako u jiných soustav s množstevní regulací, např. termostatickými ventily. Přesnost a vysoká dynamika regulace přitom však velmi často příjemně kompenzuje některé - jinak mnohem obtížněji řešitelné - nedostatky vlastní otopné soustavy (předimenzované radiátory, určité hydraulické nevyvážení ... atd.). Stejně jako při aplikaci termostatických ventilů je nutné kontrolovat maximální diferenční tlak, neboť při dosažení žádané teploty ventily částečně nebo zcela uzavírají průtok média. Diferenční tlak nesmí dosáhnout hodnot, které způsobují hluk ventilů (podle konstrukce otopných soustav se tyto hodnoty pohybují od 1 kPa do 30 kPa. K nastavení a stabilizaci diferenčního tlaku je možno využít různých způsobů. Mezi nejpoužívanější patří:

Samoregulační oběhové čerpadlo

  Na trhu je k dispozici řada elektronicky samočinně regulovatelných oběhových čerpadel (Wilo, Grundfos UPE-25-25), která udržují v otopné soustavě konstantní tlak nezávisle na proměnném hydraulickém odporu soustavy. Se snižujícím se výkonem čerpadla klesá také elektrický příkon.

Přepouštěcí (obtokový) ventil - regulátor diferenciálního tlaku

   V případě, že není žádoucí výše uvedené řešení (např. proto, že je instalováno neregulované čerpadlo - třeba i jako pevná součást kotle), je možné shuntové zapojení s regulátorem dif. tlaku (neboli přepouštěcím či obtokovým ventilem).

   Proti "zatuhnutí" kuželky ventilové armatury vlivem nečistot fyzikální i chemické povahy je souprava vybavena automatickým denním proběhem ventilů, Tato funkce je prováděna i v letním režimu. Kombinace elektronických hlavic s termostatickými je principiálně možná; teplotní režim v místnosti s termostatickými hlavicemi však nelze programovat a existuje reálné nebezpečí výše uvedeného zatuhnutí.

Elektrická přímotopná soustava

   V tomto případě bude, řešení topné soustavy a úspora energie nejmarkantnější díky velice drahé elektrické energii, která má ještě stoupat.Koncové moduly s deskami relé umožňují programově řízené vytápění spínáním příslušných elektrických nebo elektricky řízených topidel. Těmi mohou být el. konvektory, sálavé panely, ventilátory akumulačních kamen nebo parních výměníků atd. Koncový modul (teplotní čidlo s elektronikou) je nutno montovat ve svislé poloze jako pokojový termostat. Desky relé lze montovat do elektroinstalačních krabic.

    Modelový příklad : byt 3+1 v družstevní výstavbě

    V obývací místnosti potřebujete teplo pouze v době ve které v této místnosti pobýváte tj. zhruba mezi 17 00a 23 00 hodinou , takže si nastavíte 20°C pouze v době od 16 00 - 23 00, v dalších 17 hodinách bude v této místnosti 14 °C. V pátek sobotu a neděli bude situace jiná, v případě že odjedete na víkend mimo byt, bude po celý víkend nastaveno v této místnosti 14 °C. V neděli hodinu před předpokládaným příjezdem se automaticky teplota místnosti zvedne.
 

   Naše společnost Vám zajistí  projekt, dodávku materiálu a celkovou  montáž. Cena se odvíjí od počtu místností a instalovaných radiátorů  v objektu bytu. Celková cena včetně montáže pro uvedený modelový příklad je cca. 31 500,- Kč bez DPH.


                logo V impuls  vimpuls@asound.cz     tel/fax : 035-21890                              Obsah Mostecko
                 
      Petr Vlček
                         Budovatelů 99/2397
            434 01 MOST