OnLine-App cloud

Obecné informace:

OnLine-App cloud je koncipován jako modulární víceuživatelský systém založený na architektuře klient/server. Na serveru jsou umístěny všechny spravované dokumenty a databáze, které mohou být jednotlivými uživateli využívány. Koncoví uživatelé pracují s informačním systémem prostřednictvím webového prohlížeče. Díky tomu může být systém nasazen ve společnosti velmi rychle, není nutné ani složité zaškolování uživatelů. Systém je možné provozovat při minimálních požadavcích na hardware, což sebou nese rovněž úsporu provozních nákladů. Není omezen na jedno zařízení či přístup pomocí složitých řešení, jako je například VPN.

Každý uživatel má přesně specifikován typ přístupu – roli, která mu přiděluje přístupová práva a rozsah činností, který může v jednotlivých modulech provádět. V systému je zajištěna interní kontrola a sledování přístupů jednotlivých uživatelů do systému. Modulární struktura umožňuje využití nejen standardních modulů (dokumenty, kalendář), ale i integraci modulů vytvořených podle Vašich individuálních představ.

Bezpečnost uložených dat je prioritou založenou na principech "Privacy by design", šifrovaná komunikace zaručuje ničím nerušený přístup a celý systém je koncipován v souladu s požadavky GDPR.

Výhody:

Dokumenty:

Díky centralizované povaze ONLINE-APP cloudu si můžete být jistí, že Vaše firemní materiály jsou k dispozici vždy, ať už jsou Vaši kolegové kdekoliv.

Portálové řešení slouží pro efektivnější sdílení informací v rámci organizace i s externími partnery. Platforma je přístupná na zařízeních všech velikostí (mobily, tablety, notebooky) a všech hlavních operačních systémech. Máte jistotu, že uživatelé vždy používají nejnovější verzi dokumentu. Díky jednotnému cloudu a firemním účtům, jsou všechny materiály dostupné na jediném místě.

Různé části Vašeho týmu potřebují přístup k různým materiálům. V OnLine-APP cloudu vytvoříte složky a skupiny, kterým snadno spravujete oprávnění. Můžete také nastavit práva na využití materiálu pouze určitým způsobem (pouze číst, číst a psát). Při aktualizaci kteréhokoliv z dokumentů systém automaticky informuje oprávněné uživatele. Kompletní historie operací s materiály je dostupná oprávněným správcům, například ve formě excelových tabulek. Navíc, některé z dokumentů můžete označit jako "POVINNÉ". Potvrzení o jejich přečtení oprávněnými uživateli je uloženo ve formě kontrolního záznamu.

S cloudem je práce mnohem přívětivější. Soubory v cloudu jsou uloženy na externím zařízení a uživatel k nim má přístup jednoduchým a přehledným webovým portálem.

Práce v cloudu je velmi rychlá a tím pádem efektivní, protože zdroje jsou mnohem výkonnější, než Váš domácí počítač. Tato distribuovaná architektura se pak projevuje i v nových možnostech práce s daty, jako například společné úpravy jednoho dokumentu více uživateli.

Kalendář:

Kalendář je užitečným pomocníkem pro firemní plánování. Poskytuje přehled o:

Kalendář je možné sdílet v rámci oddělení nebo v rámci celé firmy. Aplikace umožňuje nastavení neomezeného množství sdílených kalendářů a následné nastavení oprávnění pro jejich využívání pro jednotlivé zaměstnance.

Používání kalendáře je velmi snadné – přidání nové události je možné pouhým kliknutím na požadované datu.

Při zadávání nové události o kalendáře je možné zvolit i barevné rozlišení nebo pozvat konkrétní osoby, kterých se událost týká a to prostřednictvím e-mailu.

Plán jízd, Příkaz k jízdě, Kniha jízd:

Modul umožňuje vytvoření žádosti o rezervaci jízdu a její odeslání určenému nadřízenému pracovníkovi ke schválení. Významnou měrou usnadňuje vedení a prokazatelnost nutných úkonů spojených s realizací jízdy. Celý proces evidence, zpracování, schvalování a vystavení příkazu k jizde probíhá v elektronické formě.

Evidenci knihy jízd v elektronické podobě, umožňuje evidovat potřebné údaje související s jízdami firemních vozidel. Elektronické vedení knihy jízd je zcela srovnatelné s klasickým, tištěným, způsobem vedení knihy jízd (podobné postupy), ale je pohodlnější a hospodárnější než vedení tištěné knihy jízd.

WWW admin:

Modul pro zprávu obsahu webových stránek a prezentací. Jedná se o úpravu předem definovaných informací v předdefinových šablonách.

V dnešní době přestává platit, že se o internetové stránky musí starat osoba s rozsáhlými znalostmi programování. Při používání www adminu můžete udržovat obsah a aktualizaci stránek bez nutné znalosti tvorby webových stránek.

Uplatnění:

Pro celkovou správu webových stránek stačí klasický internetový prohlížeč. Díky tomu, lze správu webu provádět z jakéhokoliv počítače, který má přístupk internetu. Web tak může být neustále udržovaný a aktualizovaný. ¨

Webové stránky se ve většině případů liší, ale www admin bude nastaven přímo dle Vašich požadavků a bude napasován na webové stránky.